Z radością informujemy o przekształceniu w dniu 1 sierpnia 2019 r. Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu w instytucję kultury o nazwie “Instytut Śląski“.

Statut Instytutu Śląskiego

Instytut Śląski jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 114/2019.

Nie zmienił się adres siedziby, jednakże prosimy zwrócić uwagę na nowe numery: NIP, REGON i numer konta bankowego.

Informujemy także o zamknięciu skrytki pocztowej Instytutu Śląskiego w Oddziale Opole 1 Poczty Polskiej SA. Uprzejmie prosimy nie adresować przesyłek na tę skrytkę.

Aktualne dane adresowe Instytutu Śląskiego

Wszelkie umowy i zobowiązania Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu będą nadal wiążące dla Instytutu Śląskiego.

Akty prawne