Zapraszamy do udziału

w Konkursie „Opowiem Ci o Kresach”
– wspomnienia, relacje, pamiątki

w kategoriach:

  • uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
  • uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych
  • osoby pełnoletnie

Jeśli masz kresowe korzenie lub dziedzictwo Kresów Wschodnich jest Ci bliskie, zapraszamy do udziału w konkursie „Opowiem Ci o Kresach” – wspomnienia, relacje, pamiątki przeznaczonym dla mieszkańców województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Znajdź w swoim środowisku pamiątki związane z Kresami – niepublikowane wspomnienia Kresowian, rodzinną fotografię  czy rzecz codziennego użytku przywiezioną z Kresów, opisz je, przepisz, opracuj. Możesz w ten sposób pomóc nam ocalić od zapomnienia dziedzictwo kresowe na Śląsku.

Pracę konkursową przywieź lub prześlij do Instytutu Śląskiego (ul. Piastowska 17, 45-082 Opole lub na adres: konkurs@instytutslaski.pl) w terminie 1–31 stycznia 2023 r. (z dopiskiem „Opowiem Ci o Kresach”).

Do pobrania:


Koloryzowane zdjęcie przedstawiające rodzinę na Kresach Wschodnich - ilustracja konkursu

OKOŁOKONKURSOWE WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Dla nauczycieli, którzy chcą wesprzeć swoich uczniów wykonaniu pracy konkursowej, 20 października 2022 r. godz. 13:00 w Instytucie Śląskim (oraz w wersji zdalnej) odbędą się warsztaty na temat poszukiwania, zabezpieczania i opisywania pamiątek rodzinnych (fotografii, źródeł genealogicznych), niepublikowanych wspomnień i relacji ustnych.

Wypełnione zgłoszenie na warsztaty dla nauczycieli (DOCX) prosimy przesłać do 15 października 2022 r. na adres: konkurs@instytutslaski.pl lub skorzystać z formularza zgłoszeniowego online.

 


Organizatorzy: Instytut Śląski, Stowarzyszenie „Opolscy Genealodzy”.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Loga organizatorów konkursu

 

Patronat honorowy:

Loga Patronów Honorowych konkursu