Razem z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Opolu, Archiwum Państwowym w Opolu, Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego i Muzeum Śląska Opolskiego zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa opolskiego do udziału i kibicowania w Wielkim Teście z Historii “Powstania Śląskie i Plebiscyt”!

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych, przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe i pieniężne!

Pełna informacja nt. Testu oraz regulaminy dostępne są na stronach Archiwum Państwowego w Opolu.