Na półkach księgarni Instytutu czekają na Państwa także nieco starsze publikacje, których wartości nie da się rozpoznać po jednym spojrzeniu na okładkę, tytuł, rok wydania czy cenę (nierzadko jednocyfrową). Chcielibyśmy opowiedzieć o nich kilka słów.

W serii „Infrastruktura społeczna” ukazały się w czasie przełomu, w roku 1991, publikacje opracowane w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych (CPBP). Dwie z nich, w liczbie jeszcze tylko kilku egzemplarzy, Instytut nadal ma w swoich zasobach w cenach 1,05 i 2,10 PLN. Dla dzisiejszego Czytelnika – nie tylko badacza nauk społecznych – jest to okazja, żeby z perspektywy trzech dekad przyjrzeć się ówczesnym przeobrażeniom życia w Polsce.

Samorząd pracowniczy w infrastrukturze społecznej

Stanisław Grycner, Samorząd pracowniczy w infrastrukturze społecznej to publikacja, która kreśli obraz, rolę i pozycję samorządu w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym, szczególnie w kontekście polityki społecznej. Powstała w epoce przełomu i przedstawiała nowe szanse rozwoju przy nowym prawodawstwie. Kluczowym pojęciem stała się podmiotowość, która w sytuacji wielkich przemian powinna zostać utrzymana i wzmocniona. Szczególnym przejawem samorządności są związki pracownicze. Autor omawia także głębiej samorządność nauczycielską, akademicką, w służbie zdrowia i wybranych instytucjach kultury, wysuwając propozycje nowych rozwiązań prawnych i porównując sytuację w Polsce z innymi krajami. Już w latach 80. XX w. działalność ta, podlegająca dotąd państwu, zaczęła przejawiać coraz większą różnorodność organizacyjną, a partycypacja nie była słowem obcym.

Inwestycje jako czynnik kształtujący zasoby infrastruktury społecznej

Zbigniew Mikołajewicz, Inwestycje jako czynnik kształtujący zasoby infrastruktury społecznej to publikacja analizująca i diagnozująca zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz formułująca uwarunkowania i instrumenty osiągania postępu w warunkach przewagi popytu nad podażą. Dzięki takim diagnozom można formułować prognozy, programy i modele na przyszłość. Dotyczy to m.in. wielkości, dynamiki, struktury i rozmieszczenia zasobów oraz efektywności ich wykorzystywania. Autor uwydatnia przedefiniowanie, jakiemu uległo w okresie transformacji pojęcie rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji. Wcześniej to, co było z natury nieefektywne (a więc inwestycje infrastruktury społecznej), niezwiązane z przemysłem i mierzalnym wytwarzaniem dóbr, pozostawało na marginesie zainteresowań.